Goede relatie hulpverlener cruciaal bij ouders met lichte verstandelijke beperking

Goede relatie hulpverlener cruciaal bij ouders met lichte verstandelijke beperking. Ouders met lichte verstandelijke beperkingen hebben te maken met meerdere risicofactoren die de ontwikkeling van hun kinderen kunnen bedreigen. Zo leven zij vaak in armoede en hebben weinig mensen om op terug te vallen. Ouders die het ondanks deze risicovolle context redelijk tot goed doen hebben vaak de bereidheid om ondersteuning te vragen en accepteren, maar dat verloopt lang niet altijd soepel. Marieke Meppelder (Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam) toont met haar onderzoek aan dat de relatie tussen ouder en hulpverlener cruciaal is.

Behoefte aan ondersteuning

Bij ouders met lichte verstandelijke beperkingen bleek behoefte te zijn aan ondersteuning, en dan vooral gericht op het gedrag van hun kinderen. Omdat er bij professionals vaak zorgen bestaan over de ontwikkeling van kinderen in deze gezinnen, lijken hier de zorgen van professionals en ouders te overlappen. Voor de meest kwetsbare ouders met beperkingen, namelijk diegenen die weinig informele netwerkleden hebben om op terug te vallen, bleek een goede relatie met hun begeleider een voorwaarde voor een goede aansluiting tussen ouders en professionals. Ouders vroegen sneller om steun bij hun begeleider als ze de relatie met deze begeleider als goed ervoeren. Een deel van de aansluiting tussen ouders met beperkingen en de ondersteuningsbronnen die er voor hen waren, bleek af te hangen van kenmerken van de begeleider. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ouders sneller om hulp vroegen bij begeleiders die overtuigd waren dat ouders hun opvoedingsvaardigheden konden verbeteren.
De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat de bereidheid van ouders met lichte verstandelijke beperkingen om te vragen om ondersteuning, niet alleen een kenmerk van ouders is, maar ook samenhangt met kenmerken van begeleiders en de relatie tussen ouders en begeleiders. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat het bij de beoordeling van de opvoedingssituatie en opvoedingsvaardigheden van ouders met beperkingen nodig is om ook de context waarin ouders zich bevinden te includeren. Hulpbronnen in de omgeving van ouders, zoals een gezonde financiële situatie en ondersteuning vanuit het sociale netwerk, kunnen een beschermende werking hebben, soms meer dan de eigen vaardigheden van ouders. Terwijl in de zorg voor mensen met beperkingen het evidence based werken centraal staat, laat dit onderzoek zien dat het aangaan van goede relaties hier een belangrijke voorwaarde voor lijkt te zijn.

Terug naar Wat Werkt? Voor ouders met (verstandelijke) beperkingen - 3 deelprojecten

Verdieping

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten