Dilemma’s

De ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking stelt je als hulpverlener vaak voor dilemma’s. Je moet rekening houden met verschillende belangen en veel is onzeker.
De media stelden de afgelopen jaren, op grond van een aantal slechte voorbeelden, ouderschap voor mensen met een verstandelijke beperking ter discussie: ‘moet het mensen met een verstandelijke beperking wel worden toegestaan om kinderen te krijgen?’

Mogelijkheden benadrukken

Veel professionals in het veld doen deze vraag af als irrelevant. Het is immers niet te voorkomen dat mensen met een verstandelijke beperking kinderen krijgen. Zij vinden dat de discussie er alleen maar voor zorgt dat mensen de hulpverlening mijden. In hun visie gaat het niet om dwang, maar om ondersteuning. Zij kiezen steeds meer voor een positieve aanpak in plaats van een ontmoedigingsbeleid: benadruk de mogelijkheden en alternatieven in plaats van de onmogelijkheden.
In ieder geval is het belangrijk niet alle ouders met een verstandelijke beperking over één kam te scheren. Ouders verschillen in hun vaardigheden, opvattingen, beperkingen en mogelijkheden. Hulpverlening werkt alleen als die specifiek op een gezin is toegesneden.

Wat vind jij?

  • Wat is jouw opvatting over ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking?
  • Heeft de organisatie waar je werkt een standpunt hoe wordt omgegaan met ouders met een verstandelijke beperking of andere risico-ouders?
  • Wat is de opvatting van jouw beroepsgroep?
  • Hoe kijken je collega’s aan tegen de mogelijkheden, beperkingen, risico’s en kansen in de gezinnen waar jij mee te maken hebt?

Home

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten