De rol van de hulpverlener

Professionele hulpverlening is, naast andere factoren een belangrijke positieve factor concludeert het eindrapport ‘Samenspel van factoren. Professionele hulpverlening hoeft niet altijd heel intensief te zijn, maar wel betrokken en beschikbaar.

Bijdrage hulpverlening aan succesfactoren

Een situatie met meer risicofactoren vraagt om meer succesfactoren om ‘goed genoeg ouderschap’ te bereiken. Professionele hulpverlening heeft als succesfactor een belangrijke functie, naast de ouders zelf, het kind, het sociale netwerk en de maatschappelijke context.

Rapportconclusies over hulpverlening

  • Vroegtijdige signalering en adequate begeleiding vragen om goed gestructureerde, op elkaar afgestemde hulpverlening .
  • Gestroomlijnde en transparante hulpverlening helpt ouders bij hun hulpvraag.
  • Scholing & vaardigheidstrainingen zijn nodig zodat de expertise van hulpverleners beter aansluit bij de opvoedingsbehoeften van deze groep ouders.
  • Diepgaander systematisch vergelijkend onderzoek is nodig en aandacht voor ethische en juridische vragen.

Home

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten