Ouderschap: samenspel van factoren

Het eindrapport ‘Samenspel van factoren’ rapporteert in 2005  enkele honderden voorbeelden van ‘goed genoeg ouderschap’ in Nederland. Het rapport laat ook zien welke factoren invloed hebben op het slagen of mislukken van ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking.

Wat is wenselijk?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Maatschappelijk zijn de meningen verdeeld over ouderschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook onderzoek en praktijk laten verschillende kanten zien. Er zijn ouders die er goed in slagen hun kinderen op te voeden, ouders bij wie dat twijfelachtig is en ouders waarbij het echt mis gaat. Het rapport 'Samenspel van factoren' pleit er daarom voor rekening te houden met verschillen tussen ouders met een verstandelijke beperking.

Andere uitkomsten

  • Lang niet altijd is bij hulpverleners, ouders zelf of hun omgeving bekend dat sprake is van een verstandelijke beperking.
  • Ouderschap komt vooral voor bij mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking.
    De problematiek van deze groep ouders doet zich ook voor in gezinnen met ouders zonder verstandelijke beperking.
  • Het is belangrijk om bij hulpverlening alert te zijn op de mogelijkheid van een verstandelijke beperking van één of beide ouders.

Home

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten