Hoe herken je een verstandelijke beperking?

Of bij iemand sprake is van een verstandelijke beperking is lang niet altijd duidelijk. Problemen die mensen met een verstandelijke beperking ervaren, komen ook voor bij andere groepen. Wanneer de problemen zich opstapelen en de geboden hulp niet lijkt aan te slaan, kan dit een aanwijzing zijn voor een verstandelijke beperking bij één of beide ouders. Als de onderstaande indicaties aan de orde zijn, is het raadzaam rekening te houden met een verstandelijke beperking:

  • Geven ouders aan dat zij de kinderen niet aan kunnen?
  • Klaagt één van de ouders dat de partner niet behulpzaam is bij de opvoeding?
  • Zijn de ouders wantrouwend naar jou als hulpverlener? Hadden zij eerder nare ervaringen met hulpverleners  of zijn ze bang voor aanmelding bij  een kinderbeschermingsinstanties?
  • Doen de ouders zich beter voor, waardoor het lijkt alsof zij geen hulp nodig hebben? 
  • Geven pubers aan dat de rol ouder-kind omkeert?
  • Zijn er signalen dat de directe omgeving of hulpverleners zich op een negatieve of ontmoedigende manier uitlaten over het ouderschap? Dit kan gevoelens van incompetentie aanwakkeren, of het gevoel van onafhankelijkheid van de ouders met een verstandelijke beperking ondermijnen.
  • Leeft het gezin in sociale isolatie?
  • Is er sprake van depressieve gevoelens bij de ouder(s)?
  • Is sprake van een multi-probleem gezin?

Home

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten